Prioritati

Pe baza analizei SWOT, prioritatile identificate la nivelul comunei Balilesti au fost structurate pe domenii majore si se refera la:

Asezarea geografica si cadrul natural

Populatia si resursele umane

Infrastructura

Economie

Turism

Mediul inconjurator

Pentru a identifica necesitatile locuitorilor comunei Balilesti, in afara de analiza SWOT, s-a apelat si la metoda chestionarii cetatenilor. Aceasta initiativa a avut si un alt scop, respectiv implicarea comunitatii locale in stabilirea celor mai adecvate prioritati de dezvoltare a comunei.
Chestionarele au fost completate de 217 locuitori din toate cele 7 sate. Intrebarile la care au raspuns locuitorii comunei si care au avut relevanta in stabilirea obiectivelor, s-au referit la proritatile la nivel de comuna, precum si la identificarea celor mai atragatoare activitati pentru acestia.
Pe baza chestionarii locuitorilor (conform modelului de chestionar anexat), prioritatile identificate la nivelul comunei Balilesti sunt urmatoarele (aceste prioritati pastreaza exprimarea utilizata de catre persoanele chestionate):

Prioritati de dezvoltare

Prioritati de dezvoltare Comuna BALILESTI

Prioritati de dezvoltare Comuna BALILESTI

Nr

Prioritate

Punctaj

Coeficient

1

Alimentare cu apa

210

19,0%

2

Probleme sociale

195

17,6%

3

Canalizare

178

16,1%

4

Gaze

134

12,1%

5

Drumuri

73

6,6%

6

Teren sport

54

4,9%

7

Colectare gunoi

48

4,3%

8

Agrement

46

4,2%

9

Discoteca

33

3,0%

10

Altele

137

12,4 %

TOTAL PRIORITATI

1.108

100,0%

Asa cum se observa din tabelul de mai sus, prioritatea numarul 1 pentru locuitorii comunei Balilesti este alimentarea cu apa – 19% din total raspunsuri.
De asemenea, problemele sociale, canalizarea si gazele sunt asteptari ale populatiei in ceea ce priveste dezvoltarea ulterioara a comunei. De remarcat preocuparea locuitorilor din Balilesti pentru dezvoltarea agrementului, dar si pentru protectia mediului inconjurator.
Pentru a evalua aceste prioritati, fiecare locuitor care a completat chestionarul, a putut opta pentru 3 prioritati de dezvoltare ale comunei, in ordinea importantei acordate. Prioritatea numarul 1 a fost notata cu 3 puncte, prioritatea numarul 2 cu 2 puncte, iar prioritatea numarul 3, cu un punct. In cazul in care au existat 2 prioritati pe aceeasi pozitie, s-a acordat punctajul corespunzator pentru fiecare dintre ele.
Centralizand rezultatele, s-a putut calcula valoarea absoluta si relativa a prioritatii din total raspunsuri acordate.

Prioritati de dezvoltare Sat Bajesti

Prioritati de dezvoltare Sat Bajesti

Nr

Prioritate

Punctaj

Coeficient

1

Retea de canalizare

23

36,5%

2

Alimentare cu gaze

13

20,6%

3

Drumuri

11

17,5%

4

Colectare gunoi

6

9,5%

5

Probleme sociale

6

9,5%

6

Alimentare cu apa

4

6,3%

Maxim posibil

63

100,0%

In ceea ce priveste prioritatile identificate de locuitorii satului Bajesti, pe primul loc se situeaza reteaua de canalizarea cu 36,5 % pondere, urmat de alimentarea cu gaze si drumuri.
Se remarca prioritatile putin eterogene exprimate de catre respondentii chestionarului din satul Bajesti, ele fiind doar in numar de 6.

 

Prioritati de dezvoltare Sat Balilesti

La nivelul satului Balilesti, prioritatea numarul 1 a fost identificata drept alimentarea cu apa, cu o pondere de 24, 6 %, urmata indeaproape de reteaua de canalizare, cu 22,6 % si rezolvarea problemelor sociale, cu 20,6 %.


Prioritati de dezvoltare Sat Balilesti

Nr

Prioritate

Punctaj

Coeficient

1

Alimentare cu apa

62

24,6%

2

Retea de canalizare

57

22,6%

3

Probleme sociale

52

20,6%

4

Agrement

22

8,7%

5

Retea de gaze

21

8,3%

6

Camin cultural

10

4,0%

7

Colectare gunoi

7

2,8%

8

Drumuri

5

2,0%

9

Cultura

4

1,6%

10

Altele

12

4,8%

Maxim posibil

252

100,0%

Desi nu a totalizat o pondere ridicata, doar 1,3 %, una dintre necesitatile exprimate de locuitorii satului Balilesti a fost infiintarea unei asociatii agricole.

Prioritati de dezvoltare Sat Golesti

La nivelul satului Golesti, principalele necesitati identificate au fost alimentarea cu gaze si rezolvarea problemelor sociale, cu o pondere de 23,3 % fiecare.

Prioritati de dezvoltare Sat Golesti

Nr

Prioritate

Punctaj

Coeficient

1

Alimentare cu gaze

14

23,3%

2

Probleme sociale

14

23,3%

3

Alimentare cu apa

11

18,3%

4

Retea de canalizare

8

13,3%

5

Drumuri

4

6,7%

6

Agrement

4

6,7%

7

Gradinita noua

3

5,0%

8

Iluminat public

2

3,3%

Maxim posibil

60

100,0%

Prioritati de dezvoltare Sat Poienita

La nivelul satului Poienita, alimentarea cu apa este prioritatea numarul 1, cu o pondere putin peste 20 %.

Prioritati de dezvoltare Sat Poienita

Nr

Prioritate

Punctaj

Coeficient

1

Alimentare cu apa

72

20,2%

2

Retea de canalizare

52

14,6%

3

Probleme sociale

41

11,5%

4

Retea de gaze

40

11,2%

5

Drumuri

31

8,7%

6

Teren sport

30

8,4%

7

Colectare gunoi

27

7,6%

8

Sala de sport

20

5,6%

9

Atelier servicii

10

2,8%

10

Altele

33

9,3%

 

Maxim posibil

356

100,0%

Prioritati de dezvoltare Sat Priboaia

In ceea ce priveste rezultatele chestionarelor din satul Priboaia, acestea au evidentiat ca prioritate principala rezolvarea problemelor sociale, cu o pondere de peste 26 %.
De asemenea, activitatile recreationale si sportive sunt aspecte importante ale imaginii de perspectiva pe care o acorda locuitorii din Priboaia satului lor de resedinta.

Prioritati de dezvoltare Sat Priboaia

Nr

Prioritate

Punctaj

Coeficient

1

Probleme sociale

29

26,1%

2

Alimentare cu gaze

17

15,3%

3

Alimentare cu apa

15

13,5%

4

Teren de sport

11

9,9%

5

Sala de sport

9

8,1%

6

Discoteca

10

9,0%

8

Altele

20

18,0%

Maxim posibil

111

100,0%

Prioritati de dezvoltare Sat Ulita

Prioritatile de dezvoltare ale respondetilor din satul Ulita situeaza alimentarea cu gaze si terenul de sport cu ponderea cea mai ridicata, impreuna avand 37 %.
Se remarca un procentaj de 4,9 % in favoarea posibilitatii de conectarea la Internet.

Prioritati de dezvoltare Sat Ulita

Nr

Prioritate

Punctaj

Coeficient

1

Alimentare cu gaze

17

21,0%

2

Teren de sport

13

16,0%

3

Discoteca

10

12,3%

4

Probleme sociale

9

11,1%

5

Alimentare cu apa

8

9,9%

6

Agrement

7

8,6%

7

Canalizare

4

4,9%

Internet

4

4,9%

8

Iluminat public

3

3,7%

9

Altele

6

7,4%

Maxim posibil

81

100,0%

Prioritati de dezvoltare Sat Valea Mare

La nivelul satului Valea Mare, prioritatile identificate se refera la probleme sociale, cu ponderea cea mai mare (23,2 %), urmate de alimentarea cu apa si reteaua de canalizare.
Si aici se remarca necesitatea pentru agrement (5,8 %), colectare gunoi (3,2 %) si Internet (2,1 %).


Prioritati de dezvoltare Sat Valea Mare

Nr

Prioritate

Punctaj

Coeficient

1

Probleme sociale

44

23,2%

2

Alimentare cu apa

41

21,6%

3

Retea de canalizare

30

15,8%

4

Drumuri

18

9,5%

5

Iluminat public

12

6,3%

Alimentare cu apa

12

6,3%

6

Agrement

11

5,8%

7

Colectare gunoi

6

3,2%

8

Internet

4

2,1%

Camin cultural

4

2,1%

9

Altele

8

4,2%

Maxim posibil

190

100,0%