Obiective propuse

Pe baza analizei SWOT, a interpretarii chestionarelor si pornind de la prioritatile identificate, obiectivele de dezvoltare propuse la nivelul comunei Balilesti au fost structurate pe domenii majore si se refera la:

Obiective legate de asezarea geografica si cadrul natural

Obiective legate de populatie si resursele umane

Obiective legate de infrastructura

Obiective legate de economie

Obiective legate de turism

Obiective legate de mediul inconjurator