Strategia de dezvoltare pe termen scurt,mediu si lung a comunei Balilesti

Renovarea si dezvoltarea satelor reprezinta o cerinta esentiala pentru imbunatatirea calitatii vietii, cresterii atractivitatii si interesului pentru zonele rurale. Pentru imbunatatirea calitatii vietii, un factor determinant il constituie modernizarea si extinderea infrastructurii fizice rurale de baza care influenteaza in mod direct dezvoltarea activitatilor sociale, culturale si economice si implicit, crearea de oportunitati ocupationale.
Pornind de la analiza prioritatilor si obiectivelor, strategia de dezvoltare a comunei Balilesti cuprinde urmatoarele proiecte pe termen scurt, mediu si lung:

Proiecte care tin de infrastructura de baza:

Proiecte care tin de infrastructura educationala, sociala, culturala si religioasa:

Proiecte care tin de infrastructura medicala si sociala:

Proiecte care tin de infrastructura recreationala si de mediu:

Proiecte care tin de dezvoltarea resurselor umane:

Proiecte care tin de infrastructura de turism si de sustinere a mediului de afaceri:

Surse de finantare pentru proiectele identificate in strategia pe termen scurt, mediu si lung a comunei Balilesti: